Мод пак фермани

Фирмата ни е регистрирана по ДДС. Извършва международен и вътреобщностен транспорт.